NinoDrag RADIO-VAU ARS I

 • Emitovan: 22. marta 2020, od 10 do 22 časa
 • Voditelj i programski urednik: Nikolina Nina Babić
 • Tonski urednik i tehnička priprema: Miodrag Miša Jovičić
 • Kontrola realizacije: Anđelija Dejić
 • Link ka svim delovima: https://www.mixcloud.com/ninodrag/

PRVI DEO

 • Uvod (15 min)
 • Intervju književnice VERICA PREDA PREVERA (vodi: Nikolina Nina Babić)
 • Prilog Smehuljka MARIJE KEKENJ (1.29min)
 • VAU ARS-ov Martovski pesmokol (33.20 min)
 • Prilog iz ugla medicinske sestre – Intervju s MARICOM ĆOSIĆ (vodi: Nikolina Nina Babić) (16.35)

DRUGI DEO

 • Proza: „Čekaonica“ – Anđelija Dejić (12.21 min)
 • Dva Miodraga – Intervju s dr MIODRAGOM MATICKIM (vodi: Miodrag Miša Jovičić) (22.30 min)
 • Blok poezije (Marija Skočibušić, Antonela Mik, Angela Tot, Dragana Marković, Dunja Radovanović, Marija Takić) (17.51 min)
 • Crtice iz Kine – Intervju s ALEKSANDROM RISTOVIĆ, nastavnicom jezika i književnosti u Kini (vodi: Nikolina Nina Babić) (45.49)

TREĆI DEO

 • Priče jednog emigranta – pisac PREDRAG RUDOVIĆ iz Amerike (30 min)
 • BukARSovski dan (poezija Čarlsa Bukovskog)
 • Predavanje: Ljubavi u istoriji – dr NIKOLA MIJATOV, istoričar
 • Intervju s BOJANOM KOSTADINOVIĆ, kostimografom iz Užica (vodi: Anđelija Dejić) (8.23)
 • Prilog: Idejama protiv karantina – DUNJA RADOVANOVIĆ, sociolog

ČETVRTI DEO

 • O poeziji i njenom danu – Intervju s književnikom ŽIVKOM NIKOLIĆEM (vodi: Verica Preda PreVera) (11.30 min)
 • Predavanje: Bioetika nema nevrednog života – dr SANDRA RADENOVIĆ, sociolog (22.46 min)
 • Prilog duhovnosti – Intervju s jerejem ARANĐELOM PETROVIĆEM (vodila: Anđelija Dejić) (55 min)
 • Prilog s lica mesta – MAJA GAVRIĆ, arhitekta iz Italije (15 min) (pripremili: Miodrag Jovičić i Nikolina Nina Babić)
 • Čitanje dnevničkog zapisa Maje Gavrić, Dan 8. (interpretira Zorana Tomić) (11.32 min)
 • Blok poezije s NinoDraga (Marica Ćosić, Miodrag Jovičić, Nikolina Nina Babić, Sara Stanojević, Šimon Cubota, Zdravko Šumić; Muzički okvir: Šimon Cubota (kompozitor), Miodrag Jovičić (tekst), Andriana Takić (vokal)) (19.41 min)

PETI DEO

 • Reminiscencije iz šetnje – ANĐELA PENDIĆ, lingvista (18.58 min)
 • Umetnik u karantinu – Intervju sa slikarkom JASMINOM TRIFUNOVIĆ (vodi Anđelija Dejić) (20.31 min)
 • Proza Luna Park – Matej Vilotijević (16 min)
 • Poezija – Kutija, Antonela Mik (3 min)
 • O vremenu sad i vremenu posle – Intervju s BOJANOM MARKOVIĆ, pedagogom i „duh piscem“ iz Vršca (50.32)
 • Prilog iz Praga – ANDREA VESELINOVIĆ, apsolvent Grafičkog dizajna u Prague Collage (8 min)
 • DNEVNIK VOJNIKA ĆOFE – iz karantina posle dolaska iz Londona (5.25 min)
 • Razgovor o muzici – Intervju sa SVETISLAVOM SVETOM VIŠACKIM, muzičarem (vodi: PreVera) (20 min)
 • Prilog iz Beča – spisateljica MIRJANA MAGURA (vodi: PreVera) (7.15 min)
 • Ideje za karantin – Intervju s NIKOLOM TOMIĆEM, programerom iz Novog Sada (vodi: Anđelija Dejić) (7.47 min)
 • Aforizmi Radeta Nikolića (pripremila PreVera) (5 min)
 • Blok proze: Autobus – Bojan Kiš, Homo Erectus – Miloš Ilić